Events‎ > ‎General Meetings of OEB‎ > ‎

2011

posted Jun 3, 2011, 12:10 AM by Admin 3   [ updated Jun 3, 2011, 12:43 AM ]
50η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΕΒ


Επιχειρηματικότητα: Η μόνη διέξοδος για κοινωνική πρόοδο


Η κυπριακή οικονομία και η κοινωνία πληρώνουν τη μεταρρυθμιστική ατολμία. Εάν δεν εκσυγχρονιστούμε θα περιθωριοποιηθούμε, τόνισε εμφαντικά ο πρόεδρος της ΟΕΒ Φίλιος Ζαχαριάδης, στην ομιλία του ενώπιον της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου.

Είναι ξεκάθαρο υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΟΕΒ, ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις, δεν ευθύνονται για την οικονομική κρίση, αντίθετα με τη δραστηριότητα τους διαμορφώνουν ένα νέο δυναμικό οικονομικό περιβάλλον, για θετικές εξελίξεις στην οικονομία. Επιβάλλεται τόνισε, να σπάσουμε το φαύλο κύκλο, όπου ο φόβος του πολιτικού κόστους μας καταδικάζει σε στασιμότητα και η προσπάθεια εξαντλείται σε επιδερμικές παροχές και σπασμωδικά μέτρα. Είναι απαραίτητο, πρόσθεσε να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες φαίνεται πολλοί φοβούνται και τις σταματούν γιατί νομίζουν ότι έτσι εξυπηρετούν τα μικροσυμφέροντα τους.


Αναφερόμενος στους παράγοντες ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας πρότεινε τα ακόλουθα:

- Ποιοτικές και λειτουργικές υποδομές
- Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με διαφάνεια στις διαδικασίες και τη μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία
- Σμίκρυνση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων
- Ύπαρξη ξεκάθαρων και απλών κανόνων λειτουργίας της οικονομίας
- Αποενοχοποίηση του κέρδους και ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για την ανεργία, προειδοποίησε ότι καταδεικνύουν μία ανοδική τάση, η οποία όμως ακόμα και αν σταθεροποιηθεί θα κυμανθεί στο υψηλό επίπεδο του 7,2% - 7,3%. Αυτό ανέφερε, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό αν λάβει κανείς υπόψη, ότι ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη βάση της κυπριακής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, επανέλαβε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κρίσης και υπό το βάρος των εγγενών μας αδυναμιών, ωστόσο είπε, δεν καταφέραμε εδώ και χρόνια να πετύχουμε την απαιτούμενη πολιτική συναίνεση ή υπέρβαση για να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα:

- Το κράτος που υπήρξε στήριγμα της επιχειρηματικής ανάπτυξης, είναι σήμερα οικονομικά αδύνατο και προχωρεί συνεχώς σε περικοπές που φτάνουν και στη μείωση της οικονομικής στήριξης προς την επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Το συνδικαλιστικό κίνημα που πρόσφερε τόσα πολλά στους εργαζόμενους βελτιώνοντας τόσο το βιοτικό όσο και το εργασιακό τους επίπεδο, σήμερα έχει προσκολληθεί στα «κεκτημένα» ανεξάρτητα πως το τίμημα αυτής της στάσης το πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
- Οι επιχειρηματικές οργανώσεις που συνέβαλαν στην επιχειρηματική ανάπτυξη, φαίνεται πως δεν κατάφεραν ακόμη να πείσουν πως το κέρδος ή η παραγωγή πλούτου είναι το στήριγμα κάθε σύγχρονης οικονομίας και αποτελεί τη βάση της κοινωνικής ευημερίας.
- Τα πολιτικά κόμματα που στήριξαν το δημοκρατικό μας σύστημα και οδήγησαν την Κύπρο από υποανάπτυκτη αποικία σε ισότιμο μέλος της Ενωμένης Ευρώπης, εμμένουν σε θέσεις «αρχής» και στην απουσία συναινετικής διάθεσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτά μέτρα και αποφάσεις.
- Οι πολίτες που πολλές φορές κατάφεραν να ξεπεράσουν καταστροφές και συμφορές, έχουν χωριστεί στους «προνομιούχους» και στους «απλούς» πολίτες, οι οποίοι με την αβεβαιότητα του μέλλοντος μείωσαν την κατανάλωση με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία.
- Η εγκληματικότητα για την οποία η Κύπρος περηφανευόταν έχει, ως επακόλουθο και της οικονομικής κρίσης, αυξηθεί σημαντικά με καθημερινές κλοπές, διαρρήξεις ακόμα και βία.


Αναφερόμενος στη δράση των επιχειρήσεων, ο Φίλιος Ζαχαριάδης υπογράμμισε, ότι αναμφίβολα μπορούν να διαμορφώσουν το νέο οικονομικό περιβάλλον και θα δημιουργήσουν προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, εάν το κράτος και τα πολιτικά κόμματα στοχεύσουν στην υλοποίηση κάποιων προϋποθέσεων:

1. Δημοσιονομική εξυγίανση βασισμένη στον περιορισμό των δαπανών. Σε αυτά περιλαμβάνεται το κρατικό μισθολόγιο, το συνταξιοδοτικό και η απεξάρτηση των Ημικρατικών Οργανισμών από τα κρατικά ταμεία. Με την εξυγίανση της οικονομίας προσβλέπουμε και στη συνεπακόλουθη μείωση των επιτοκίων που με τη σειρά τους θα ενισχύσουν τις επενδύσεις.

2. Παραχώρηση κινήτρων για ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και η παραχώρηση φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων είναι απλά αλλά καθοριστικά κίνητρα.

3. Η Απλοποίηση και παραγωγικότερη εφαρμογή νόμων, κανονισμών και διαδικασιών που ακολουθεί ο δημόσιος τομέας θα μειώσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα.

4. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με την παροχή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ακόμα, η σύνδεση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στη χώρα μας.

5. Συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων κρατικών Σχεδίων στήριξης της επιχειρηματικότητας και όχι στην περαιτέρω μείωση των κονδυλίων που διατίθενται προς τα Σχέδια αυτά.

6. Μείωση του κόστους ενέργειας για όλους τους καταναλωτές με την επίσπευση της έλευσης φυσικού αερίου, και την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ.

7. Διασφάλιση βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα από επανεξέταση και επανασχεδιασμό του συστήματος συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και του τρόπου λειτουργίας του ώστε να ληφθεί υπόψη η γήρανση του πληθυσμού.

8. Αγορά υπηρεσιών που προσφέρουν κυβερνητικές υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την ταχύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών.

9. Επανάληψη των μέτρων στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων και άμεση υλοποίηση όλων των μέτρων που καθορίστηκαν για ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας.

10. Μείωση των ρυθμίσεων στην οικονομία για εντονότερο ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών. Τέτοιες ρυθμίσεις είναι το ωράριο καταστημάτων, τα ξεπουλήματα, και τα λεγόμενα «κλειστά» επαγγέλματα όπως αχθοφόροι, ταξί, φορτηγά, αυτοκίνητα ενοικίασης.

11. Προσέλκυση νέων κεφαλαίων υπό μορφή επενδύσεων και ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών μέσα από εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου και παροχή ειδικών κινήτρων.

12. Κατάργηση φορολογιών και παροχή κινήτρων για αναθέρμανση του κατασκευαστικού τομέα.


Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της ΟΕΒ, έστειλε ένα μήνυμα συνεργασίας για κοινή στρατηγική , επισημαίνοντας ότι «πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το κοινό μας μέλλον ως μια δημιουργική πρόκληση και όχι ως προκαταβολική απειλή. Εξάλλου, αν το πλοίο της κυπριακής οικονομίας βουλιάξει, θα βουλιάξουμε όλοι».

11 Μαϊου, 2011
Comments