Χάραξη και Υλοποίηση Στρατηγικής για Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

posted Jun 1, 2011, 7:08 AM by Admin 1   [ updated Jun 2, 2011, 11:26 PM by Admin 3 ]
4 – 5 Ιουλίου 2011 
08.30 – 16.45
Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία
Ċ
CSR.pdf
(475k)
Admin 3,
Jun 2, 2011, 11:17 PM
Comments