Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας – ΦΑΣΗ Ε'

posted Jun 2, 2011, 11:20 PM by Admin 3
5 - 6 Ιουλίου 2011
08:30 – 16:15
Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία
Εκπαιδευτής: Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος
Ċ
Admin 3,
Jun 2, 2011, 11:25 PM
Comments